Αποκαλύψεις, Αφιερώματα, Αδελφότητες/Αιρέσεις, Αντίχριστος, Διάφορα, Είπαν, Εγκληματικότητα, Ειδήσεις, Ελλάδα, Ελλάδα & Εχθροί, Ελληνική Παράδοση, Θρησκείες, Ιστορία, Λέσχη Bilderberg, Ορθοδοξία, Πατριωτισμός, Παγκοσμιοποίηση, Πνευματικά Άρθρα, Σιωνισμός-Μασωνία, Τεκτονισμός, Υποταγή Συνειδήσεων

Ο ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ…ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ, ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΣ

Ο ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ…ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ,

ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΣ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

   Στον αιώνα της μικροηλεκτρονικής ε­πανάστασης, των επιστημονικών εξε­λίξεων, θα περίμενε κανείς ότι δεν θα υπήρχαν νοήμονες άνθρωποι που θα πίστευ­αν ότι μπορεί να αναπαράγουν μια εγκλημα­τική θεωρία του παρελθόντος. Ένα πολιτικό μόρφωμα του παρελθόντος με την μεγαλύ­τερη εγκληματική δράση που ολόκληρη η αν­θρωπότητα, αλλά και η ιστορία το έχει απορ­ρίψει ως επικίνδυνο για την ειρηνική εξέλιξη των λαών. Τελευταία, άτομα με αυτές τις α­πόψεις κάνουν την εμφάνισή τους με διαφό­ρους τρόπους και χρησιμοποιώντας αυθαίρε­τα ιδεολογίες, φυλετικές θεωρίες ακόμη και θρησκευτικά δόγματα για να επηρεάσουν τους πολίτες σε παράνομες ενέργειες. Χαρα­κτηριστικό είναι και το συμβάν της Νορβη­γίας με τον Μπρέιβικ, που εν ψυχρώ σκότωσε 90 άτομα γιατί θεωρούσε μεταξύ άλλων ότι ανήκουν στην μοναδική φυλή και θεωρούσε τους συμπολίτες του κατώτερους από αυτόν.

Παρανοϊκές απόψεις

Πέρα από τις παρανοϊκές απόψεις τους προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία δη­μιουργώντας ένα κλίμα αποπροσανατολισμού και σύγχυσης, γυρίζοντας μας στο μεσαίωνα, απορρίπτοντας κάθε κοινωνική αξία του σή­μερα, αναβιώνοντας σατανιστικές, παγανιστι­κές και κάθε είδους μυστικιστικές τελετές.

Οι νεοναζί μετά από εβδομήντα χρόνια λήθης κλεισμένο στο χρονοντούλαπο της ι­στορίας κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους σαν κάτι νέο, που θα μας απαλλάξει από τον Χριστιανισμό που μας κρατά ομήρους, και θα μας επιστρέψουν στον παγανισμό, στον απο­κρυφισμό, στη μαύρη μαγεία και στην σατανολογία, που οι ιδρυτές του τα είχαν στην πρώ­τη θέση.

Στην σημερινή κοινωνία ο παγανισμός, ο σατανισμός και γενικά όλες οι σκοτεινές τελε­τές και παράλογες θεωρίες ο κάθε νοήμων άν­θρωπος γνωρίζει ότι είναι μουσειακό αντικεί­μενο και θέμα έρευνας μόνο των ιστορικών.

Οι άνθρωποι που προσπάθησαν να εφαρ­μόσουν τις ναζιστικές απόψεις δολοφόνησαν πάνω από 50.000.000 ψυχές και περισσότερους από 500.000 συμπατριώτες μας και καίγοντας και σφάζοντας τους κατοίκους σε 53 ελληνικά χωριά, θέλουν τώρα να μας πουν ότι αγαπούν την πατρίδα μας και παλεύουν για αυτή.

Ερευνώντας την ιστορία του Εθνικοσοσια­λισμού διαπίστωσα μια σειρά από σημαντικά κενά, και προς μεγάλη έκπληξη αυτά τα κενά τα κάλυπτε το πέπλο του αποκρυφισμού και το συμπλήρωναν οι σατανιστικές και μυστικιστι­κές οργανώσεις με διάφορα προσχήματα.

«Το ναζιστικό κόμμα, γράφει ο Πίτερ Λεβέντα, ήταν στην ουσία προϊόν ενός μυστικι­στικού και ιδιόρρυθμου αποκρυφιστικού ο­ράματος, αλλά και ότι το βάρος τόσων αιώνων θρησκευτικό-πολιτικής ιστορίας θα καταδεί­κνυε ακριβώς πόσο ισχυρή είναι η σχέση ανά­μεσα στην πολιτική και αποκρυφιστική ιδέα του ναζισμού».

Διαβάζοντας το βιβλίο του Χίτλερ ο «Αγών μου» θα βρει πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στις θεωρίες του εθνικοσοσιαλισμού και στα φυλλάδια που μοίραζε ο μάγος Α. Κρόουλ στη Γερμανία στις αρχές του 20ου αιώνα. Άλλωστε είχε δηλώσει ότι: «Προτού υπάρξει ο Χίτλερ. Υπάρχω εγώ». Αυτό άλλωστε δεν ήταν κά­τι το άγνωστο στο Χίτλερ και στους στενούς του συνεργάτες.

Η σχέση του Αδόλφου Χίτλερ με τον αποκρυφιστή μάγο και συγγραφέα Χάινς Έβερς ήταν γνωστή, άλλωστε αυτός γνώρισε τον Φύρερ στον επίσης γνωστό μάγο Χάνουσεν που τους συνέδεσε πραγματική και ειλικρινής φι­λιά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την πρώτη συνάντηση τους ο μάγος εί­χε εντυπωσιάσει τον Φύρερ. Είχε μπορέσει να διαβάσει τις πιο μυστικές σκέψεις του… όμως, πάνω απ’ όλα, είχε βρει τον τρόπο να ενισχύ­σει, χάρη στο λυρισμό με τον οποίο έκανε τις μαντικές αποκαλύψεις του δυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση τού τέως λοχία. Μια αυτοπε­ποίθηση που επιβεβαιώνει εξ’ άλλου η θεματι­κή του άνοδος.

Τεράστια επιρροή

Πολύ σύντομα ο Χίτλερ κατέληξε να ζητά τη συμβουλή του σε κάθε περίπτωση. Έτσι ο μάγος Χανούσεν αποκτούσε πάνω του τερά­στια επιρροή, που έκανε να σβήνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο η επιρροή των στενών συνεργατών του από τους πρώτους χρόνους, όπως ήταν ο Ρούντολφ Ες, ο Γκέμπελ, ο Χαύντριχ,κ. α.

Από αυτού του είδους τις συναναστροφές δεν έλλειπαν βέβαια και οι στενοί συνεργάτες του, όπως ο Ρούντολφ Ες ο Γκέμπελ, ο Χίμλερ κ.α.

Ο για, πολλά χρόνια δεξί χέρι του Χίτλερ, Ρούντολφ Ες, μυήθηκε σε μια μυστικιστική ε­ταιρεία που ονομαζόταν «Χρυσή Αυγή του ε­ξωτερικού», μια παγανιστική ομάδα που δη­μιουργήθηκε από τους Μάδερς, Γουένστοκ και Γολυντμαν, και ήταν παρακλάδι του τάγ­ματος της αγγλικής μασονικής στοάς. Μια μι­σό – επιστημονική, μισό – πολιτική οργάνωση με σκοπό την τη συλλογή όλων των αυθεντικά γερμανικών παραδόσεων για την επιστροφή στις γνήσιες πηγές του γερμανικού πολιτι­σμού. Ο Πίτερ Λεβεντά γράφει συγκεκριμέ­να για την οργάνωση Χρυσή Αυγή: «…την πε­ρίπτωση που εξετάζουμε είναι ότι η δομή πολ­λών τελετουργικών της, η παράξενη γλώσσα στην οποία γίνονταν οι επικλήσεις και τα ι­διόρρυθμα σχέδια που κοσμούσαν πολλές από τις μαγικές σφραγίδες, και τα εμβλήματα της βασίζονταν στη σύστημα αποκρυφιστικών α­ντιστοιχιών του Ενώχ, το οποίο βρίσκεται κω­δικοποιημένο στα γραπτά του ελισαβετιανού κατασκόπου Ίζον Ντι».

Έφυγε κρυφά

Το βράδυ της 10ης Μάιου 1941 όταν ο Ρού­ντολφ Ες έφυγε κρυφά από τη Γερμανία με αεροπλάνο, για να προσγειωθεί σε μια περιο­χή του Ντάνγκεηβελ που ήταν ιδιοκτησία του  μασόνου Δούκα Χάμιλτον της νότιας Σκωτίας.

Το γεγονός αυτό στη δίκη της Νυρεμβέργης οι δικαστές το προσπέρασαν με τακτ μη ρωτώντας λεπτομέρειες για το γεγονός ούτε τον Ες, ούτε τον στρατηγό Χάουσχόφερ ιδρυτή της στο­άς Θούλης, αλλά δεν κάλεσαν ούτε ως μάρτυρα τον Δούκα Χάμιλτον. Ο Ες γλύτωσε την κρεμά­λα και καταδικάστηκε μόνο σε ισόβια δεσμά!.

Ο ναζισμός και νεοναζισμός αυτό που έ­χουν ως στόχο είναι ο πόλεμος κατά του χρι­στιανισμού και η αναβίωση των σατανιστικών και παγανιστικών τελετών. Ακόμη και σήμε­ρα το ελληνικό τους παράρτημα αυτό που προ­παγανδίζει. Στο τεύχος του Δεκεμβρίου 1990 γράφει: «Χρέος του εθνικοσοσιαλισμού είναι να αποκαθάρει τον ήδη Αριοποιημένο Χρι­στιανισμό από κάθε παράμεναν υπόλειμμα Ιουδαιοχριστιανικού σπέρματος και να τον προσανατολίσει σταθερά προς τις αξίες της Λαϊκής Κοινότητας». Πίσω από αυτές τις γραμμές κρύβεται η πραγματική αλήθεια και ο στόχος τους, ο οποίος αποκαλύπτεται πάλι στο ίδιο περιοδικό «οφείλουμε να ρίξουμε μια ποιητική ματιά διαμέσου των Αριοποιημένων δογμάτων της Πατερικής διδασκαλίας για να ξεδιαλύνουμε και να αποκαλύψουμε κάτω α­πό το εβραϊκό φλοιό τους, τη γνήσια ελληνική πολιτιστική τους ταυτότητα. Τότε θα αναδυθεί ολοζώντανη και αυθεντική μέσα από το βάθος 2500 χρόνων η αληθινή θρησκεία της Ευ­ρώπης και της φυλής μας. Ο Παγανισμός, που με τον Μύθο τους θεούς και τους ήρωες, τη λα­τρεία της φύσεως..»

Πρωτόγονη εποχή

Δηλαδή να ξεχάσουμε την εξέλιξη και να γυρίσουμε πίσω στην πρωτόγονη εποχή, και να πολεμήσουμε με κάθε τρόπο τον Ελληνο-χριστιανισμό που στις δύσκολες στιγμές στά­θηκε ο μεγαλύτερος στυλοβάτης της πατρίδας. Η Χρυσή Αυγή πιστεύει ότι αυτό πρέπει να κά­νουμε, να καταργήσουμε την Ορθοδοξία, και να ασπαστούμε την Αρία θρησκεία με τις σατανιστικές και αποκρυφιστικές απόψεις του ναζιστικού εθνικοσοσιαλισμού. «… Ο Αγώνας του Αρίου εναντίον της παρασιτικής Ιουδαϊκής επιβολής, ήταν και παραμένει αγώνας υπέρ της ανθυπαρξίας και αυτοσυντηρησίας...» και σε άλλο άρθρο τους εκθειάζουν τον Παγανισμό χωρίς κάποιο ουσιαστικό στοιχείο, αλλά αόρι­στα όπως, «Οι Θεοί του Παγανισμού είναι οι θε­οί των Αρίων, όπως ακριβώς κατά φυσική νο­μοτέλεια ο Θεός του Ιουδαιοχριστιονισμού δεν είναι ο Θεός του ανθρώπου, αλλά είναι ο θεός των Εβραίων». Για να εγκλωβίσουν τους πολί­τες στα σκοτεινά τους σχέδια χρησιμοποιούν κάθε μέσο παραποίησης της πραγματικότητας. «Θρησκεία του Αρίου Ανθρώπου είναι παρα­δοσιακή θρησκεία της Ευρώπης, που φέρει το ι­στορικό όνομα παγανισμός». Βέβαια αποφεύ­γουν να μας πουν το πότε επικράτησε και σε πια χώρα ως επίσημη θρησκεία ο Παγανισμός, ο Σατανισμός, ο αποκρυφισμός ή κάποια άλλη σκοτεινή μυστηριακή οργάνωση. Ακόμη και ο Χίτλερ το απέκρυπτε με κάθε τρόπο από το δη­μόσιο λόγο του γνωρίζοντας ότι αν το έλεγε θα επιβεβαίωνε επίσημα τον χαρακτηρισμό του παρανοϊκού.

ΠΗΓΗ: ΕΓΗΜΕΡΙΔΑ ΆλφαΕΝΑ  14 Απριλίου 2012

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    http://www.egolpion.com

30 ΜΑΪΟΥ  2012

Διαδικτυακή Πηγή: http://www.egolpion.com/neonazismos_eosforikos.el.aspx

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s