Ενέργεια, Οικονομία, Συνωμοσιολογίες

Της ΔΕΗ … οι εξυπνάδες!


Παράνομα και χωρίς οι καταναλωτές να έχουν ιδέα τι πληρώνουν, η ΔΕΗ
εισπράττει δικό της ”χαράτσι” το οποίο αναφέρεται στους λογαριασμούς
της σαν ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ -Ν.2773/99 άρθρο 29″ το οποίο το
υπολογίζει με άγνωστο ποσοστό επί της αξίας του καταναλωθέντος
ηλεκτρικού ρεύματος!

Υποτίθεται ότι με τα χρήματα αυτά (κανείς δεν γνωρίζει πόσα
συγκεντρώνονται κάθε φορά…) καλύπτονται όσοι είναι εντεταγμένοι στο
“κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ” κ.λ.π.

Υπογραμμίζεται ότι το τέλος για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που
εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς και το οποίο δεν είναι
προκαθορισμένο, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση του
ρεύματος έχει καταργηθεί με το άρθρο 195 του νόμου 4001, ο οποίος
δημοσιεύτηκε 22 Αυγούστου του 2011, αλλά η επιχείρηση συνεχίζει
παράνομα να το εισπράττει.

Ο Νόμος 2773/99 άρθρο 29 που το προέβλεπαι έχει καταργηθεί με το άρθρο
195 του ν. 4001 από 22/08/2011.

http://www.zougla.gr/blog/article/497184

Advertisements